การจัดสวน เรื่องรดน้ำต้นไม้ และการดูแลต้นไม้ในกระถางต้นไม้

0
1059
ฉากไม้ระแนง
ชั้นวางต้นไม้โดยใช้ฉากไม้ระแนงไม้เทียม

การจัดสวน เรื่องการรดน้ำสำหรับต้นไม้ที่ปลูกในกระถางต้นไม้

การจัดสวน เรื่องวิธีการดูแลต้นไม้อย่างเหมาะสม  การรดน้ำต้นไม้สมํ่าเสมอ เพราะการรดนํ้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการดูแลรักษาต้นไม้ การให้น้ำมากเกินไป,น้อยเกินไป หรือให้น้ำไม่ถูก วิธีเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งสิ้น  ซึ่งการรดน้าต้นไม้จะก็ขึ้นอยู่กับ ชนิดของพรรณพืช,สภาพของดิน และสภาพแวดล้อม เช่นต้นไม้ในร่มไม่ควรรดนํ้าเยอะเกินไป ส่วนต้นไม้อยู่กลางแจ้งควรรดนํ้ามากหน่อย ส่วนอื่นๆ  เช่น อุณหภูมิ และฤดูกาล ก็มีส่วนสำคัญกับการรดนํ้าทั้งนั้น ถ้าต้นไม้ได้รับน้ำน้อยเกินไป จะทำให้ใบเหี่ยว เนื่องจากน้ำในดินมีไม่พอให้รากดูดไปเลี้ยงลำต้น ช่วงเวลาใกล้เที่ยงถึงบ่าย 3 โมงเย็น เป็นช่วงที่อากาศร้อนจัดพืชจะคายน้ำมาก เมื่อคายน้ำมากแล้วรากต้องดูดน้ำมาชดเชยให้กับใบที่เสียน้ำไปกับอากาศ  ถ้าชดเชยไม่ทันก็จะทำให้ใบเหี่ยว การดูแลต้นไม้ เราต้องสังเกตุอาการของต้นไม้ด้วย เช่น อาการใบเหี่ยวจะเป็นสัญญานการบอกเหตุว่า ต้นไม้ต้องการน้า หรือระบบรากมีปัญหา

ควรพรวนดินต้นไม้ในสวนกระถางอย่างสม่าเสมอ

การพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้ในสวนกระถาง การพรวนดินจะช่วยให้ดินร่วนการระบายน้าได้ดี ส่วนถ้าดินแข็งม่ร่วนซุย การระบายน้ำไม่ดีก็จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตช้า เพราะดินที่แน่นจะทำให้ต้นไม้ขาดออกซิเจนซึ่งจะมีผลต่อระบบการหายใจของราก  และถ้าห่างดินนั้นแน่นมากๆ โดยมีน้ำขังถึง 2–3 วัน ต้นไม้บางชนิดอาจจะมีอาการเหี่ยวทั้งๆ ที่ไม่ขาดน้ำ หรือบางชนิดอาจจะตายได้  ขอให้มีความสุขกับการตกแต่งบ้านและสวนของคุณครับ

ฉากไม้ระแนง
ชั้นวางต้นไม้โดยใช้ไม้ระแนง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here