การติดตั้งพื้นไม้เทียม

พื้นไม้เทียม,พื้นไม้คอนวูด,ระเบียงไม้

การติดตั้งพื้นไม้เทียมเราเลือกใช้วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยเลือกใช้ไม้เทียมคอนวูดขนาด 4×1 นิ้ว

การติดตั้งพื้นไม้เทียม และหลังคาโครงเหล็ก