ติดตั้งระแนงบังตาสีขาวเพื่อเพิ่มความสูงของกำแพง

รั้วไม้ระแนงกั้นต้นไม้