รั้วไม้ระแนงสูง1เมตร

รั้วไม้ระแนง

รั้วไม้ระแนงสูง1เมตรโดยเว้นช่องไฟระหว่างไม้ระแนงกว้าง1นิ้ว การติดตั้งรั้วไม้ระแนงจะติดตั้งบนดครงเหล็กกล่องขนาด 2×1นิ้ว

รั้วไม้ระแนงสีขาว