รั้วไม้ระแนงสีขาว

รั้วไม้ระแนง

รั้วไม้ระแนงสีขาว หรือระแนงบังตาสีขาวเมื่อติดตั้งไปแล้วจะทำให้บ้านสวยงามน่าอยู่ และยังสามารถป้องกันภัยอันตรายได้อีกด้วย รั้วไม้ระแนงในภาพจะสูง 1 เมตร

รั้วไม้ระแนงก่อนทำสี
รั้วไม้ระแนงสูง1เมตร