การทาสีรั้วไม้ระแนง

รั้วไม้ระแนง

การทาสีรั้วไม้ระแนง โดยใช้สีนํ้าอคิลิคทาภายนอกของTOA

โครงเหล็กรั้วไม้ระแนง
รั้วไม้ระแนงสีขาว หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส