โครงเหล็กรั้วไม้ระแนง

รั้วไม้ระแนง

การติดตั้งโครงเหล็กของรั้วไม้ระแนง

การทาสีรั้วไม้ระแนง