Home งานไม้ระแนง

งานไม้ระแนง

งานไม้ระแนง โดยจะมีทั้งไม้ระแนงไม้จริง และไม้ระแนงไม้เทียม(Fiber cement)
โดยส่วนใหญ่งานไม้ระแนง จะเป็นงานเกี่ยวกับ ฉากไม้ระแนง,ชั้นวางต้นไม้,ระแนงไม้เลื้อย สินค้าบางอย่างท่านสามารถสั่งล่วงหน้าได้ เช่นงานระแนงบังตา หรือฉากไม้ระแนง
สำหรับไม้จริงเราจะมีให้ท่านเลือกว่าท่านอยากจะได้ไม้ชนิดไหน เช่นไม้สัก,ไม้เต็ง,ไม้เแดง
ส่วนไม้เทียมนั้นจะเป็น Fiber cement

No posts to display