กันแมวกระโดดข้ามรั้ว

การติดตั้งรั้วแบบทึบสำหรับกันแมวกระโดดข้ามรั้ว

รั้วกันแมวไม้เทียม
รับทำรั้วกันแมว