รั้วแนวตั้ง

แบบรั้วไม้ระแนงสวยๆ
ต่อเติมรั้วบ้านให้สูงขึ้น