การติดตั้งรั้วไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้าน

รั้วไฟฟ้า

การติดตั้งรั้วไฟฟ้ากับกำแพงบ้าน รั้วไฟฟ้าเป็นรั้วชนิดหนึ่งที่ประักอบด้วยลวดสลิง และตัวควบคุมซึ่งเป็นตัวควบคุมไฟฟ้า และระบบต่างๆ

รั้วไม้ระแนง-และรั้วเหล็กแหลม