รั้วบ้านไม้ระแนง

เพื่อความเป็นส่วนตั้วการติดตั้งรั้วบ้านไม้ระแนงเพื่อเพิ่มความสูงของกำแพง จะช่วยบังสายตาจากรอบๆบ้านได้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
การก่ออิฐ