ติดตั้งไม้ระแนง

ไม้ระแนง,ต่อเติมข้างบ้าน

จากรูปหลังคาไม้ระแนง จะเห็นว่าเมื่อติดตั้งไม้ระแนงไปแล้วจะทำให้กันสาดบ้านสวยงามมากขึ้น

ก่อนติดไม้ระแนง