ก่อนติดไม้ระแนง

ไม้ระแนง,ต่อเติมข้างบ้าน

ก่อนติดไม้ระแนง กันสาดบ้านจะไม่สวยงาม

รั้วไม้ระแนงบังสายตาจากการต่อเติม
ติดตั้งไม้ระแนง