รั้วไม้สำหรับนำมาตกแต่งรั้วบ้าน

รั้วไม้แดง,รั้วระแนง

รั้วไม้สำหรับนำมาตกแต่งรั้วบ้านโดยส่วนมารั้วไม้จะใช้ไม้เนื้อแข็งมาทำเป็นรั้วบ้าน ไม้เนื้อแข็งที่นิยมเช่น รั้วไม้เต็ง,รั้วไม้แดง

รั้วปูน หรือกำแพงปูน