รั้วปูน หรือกำแพงปูน

รั้วไม้แดง,รั้วระแนง

รั้วปูน หรือกำแพงปูนนิยมทำเป็นรั้วบ้านเพราะแข็งแรงทนทาน

รั้วต้นไม้
รั้วไม้สำหรับนำมาตกแต่งรั้วบ้าน