การติดตั้งโครงเหล็กระแนงบังตา

ระแนงข้างบ้านแนวตั้ง
รั้วไม้ระแนงแนวตั้งสีน้ำตาล
ระแนงข้างบ้านแนวตั้งสูง-4เมตร-1