โครงเหล็กไม้ระแนง

หลังคากันสาด,กันสาดไม้ระแนง

โครงเหล็กไม้ระแนง ระยะห่าง 54 เซ็นติเมตร

หลังคากันสาด
รั้วไม้ระแนงแบบชิด