หลังคากันสาด

หลังคากันสาด,กันสาดไม้ระแนง

หลังคากันสาด หรือกันสาดไม้ระแนง เหมาะสำหรับงานตกแต่งบ้านทั้งหน้าบ้าน และข้างๆบ้านโดยจะนิยมใช้วัสดุเหล็ก และไม้มาตกแต้งหลังคากันสาด

โครงเหล็กไม้ระแนง