การติดตั้งระแนงบังตา หรือรั้วไม้ระแนงบนกำแพงส่วนตัว

ระแนงบังตา,รั้วไม้ระแนง,แบบรั้วไม้ระแนง,แบบรั้วบ้านไม้ระแนง

แบบรั้วบ้านไม้ระแนง การติดระแนงบังตา หรือรั้วไม้ระแนงตามภาพจะใช้วิธีติดตั้งบนกำแพงซึ่งเป็นกำแพงบ้านส่วนตัวของเจ้าของบ้าน การติดตั้งรั้วไม้ระแนงบังตาลักษณะนี้ไม่ควรติดตั้งเกินความสูงที่ 1.50 เมตร เพื่อความแข็งแรง ของระแนงบังตา

แบบรั้วบ้านไม้ระแนง-โดยใช้การตั้งเสาเหล็ก