ระแนงติดประตู

การติดตั้งระแนงไม้โดยติดโครงประตูรั้วเหล็กของเดิม

การติดตั้งระแนงไม้บนโครงเหล็กเดิม
รั้วหน้าบ้าน