ประตูเหล็กเดิม

การติดตั้งรั้วไม้ระแนงกับรั้วเหล็กเดิม