การติดตั้งระแนงไม้บนโครงเหล็กเดิม

รั้วเหล็กข้างบ้าน
ระแนงติดประตู