กันสาดบ้าน

หลังคากันสาด,กันสาดไม้ระแนง

กันสาดบ้าน โดยการตกแต่งด้วยไม้ระแนง

หลังคากันสาด
รับติดตั้งหลังคาไม้ระแนง-หรือหลังคาโพลีคาร์บอเนต