หลังคากันสาด

หลังคากันสาด,กันสาดไม้ระแนง

หลังคากันสาด หรือกันสาดบ้าน การตกแต่งด้วยไม้ระแนงจะทำให้หลังคากันสาดดูสวยงามยิ่งขึ้น

กันสาดบ้าน