การติดตั้งรั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตาด้านหน้าบ้าน

ระแนงบังตาด้านหน้าบ้าน

การเลือกไม้ระแนงขนาดหน้ากว้าง3นิ้ว มาติดตั้งเป็นรั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตาด้านหน้าบ้าน โดยเว้นช่องไฟระหว่างไม้ระแนง 1 นิ้วเพื่อความสวยงาม