ไม้ระแนง

รั้วไม้ระแนง,รั้วระแนง

การติดตั้งไม้ระแนงหน้าบ้านโดยใช้โครงเหล็กเดิม และใช้ไม้เทียมติดตั้งลงบนโครงเหล็ก

การติดตั้งรั้วไม้ระแนงสำหรับงานตกแต่งบ้าน
หลังคากันสาดไม้ระแนง