ระแนงสูง-6เมตร

รั้วไม้ระแนง,ระแนงบังตา,รั้วข้างบ้าน
การติดตั้งรั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตาสูงเกิน 3เมตร
การติดตั้งรั้วระแนงสูง