รั้วกันสุนัขใหญ่-1

รั้วกันสุนัขใหญ่
รั้วกั้นสุนัขไม้ระแนงขนาดเล็ก