ภาพการติดตั้งหลังคาไม้ระแนง หรือกันสาดไม้ระแนง

หลังคาไม้ระแนง,กันสาดไม้ระแนง,ระแนงกันแดด

ภาพการติดตั้งหลังคาไม้ระแนง หรือกันสาดไม้ระแนง โดยจะใช้ส่วนนี้ทำเป็นระแนงกันแดดเพื่อลดความร้อนที่ส่องเข้ามาบ้านใช้ช่วงสาย

รับติดตั้งหลังคาไม้ระแนง หรือกันสาดไม้ระแนง ราคาถูก
กันสาดไม้ระแนงติดตั้งสำหรับทำเป็นระแนงกันแดดที่ส่องเข้าบ้าน