ระแนงรั้วแนวตั้ง

รั้วไม้ระแนงข้างบ้าน
ระแนงบังตาแนวตั้ง