การติดตั้งโครงเหล็ก

รั้วไม้ระแนงข้างบ้าน
รั้วหน้าบ้าน
รั้วไม้ระแนงข้างบ้าน-ลอฟท์-เด-คอร์-1