รั้วไม้ระแนงแนวนอน-ราคาเมตรละ-800-บาท

รั้วไม้ระแนงแนวตั้งแบบทึบ
การติดตั้งโครงเหล็กสำหรับรั้วไม้ระแนงแนวตั้ง