รั้วไม้ระแนงแนวตั้งแบบทึบ

การติดตั้งรั้วไม้ระแนงแนวตั้งแบบทึบ โดยการใช้โครงเหล็กเดิม www.loftdecor.com

รั้วไม้ระแนงแนวตั้ง
รั้วไม้ระแนงแนวนอน-ราคาเมตรละ-800-บาท