การติดตั้งโครงเหล็กสำหรับรั้วไม้ระแนงแนวตั้ง

รั้วไม้ระแนงแนวนอน-ราคาเมตรละ-800-บาท
รั้วไม้ระแนงสีขาว