การติดตั้งโครงเหล็กรั้วบ้าน

ระแนงรั้วบ้าน
ภาพการปิดโป๊ะ-ขัดทาสีรั้ว