การตกแต่งบ้านด้วยฉากบังตาและพื้นไม้เทียม

พื้นไม้เทียม,ฉากบังตา

การเลือกมุมพักผ่อนภายนอกบ้านเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ และชมวิวภายในสวน โดยการเลือกมุมในการติดตั้งพื้นไม้เทียม และเลือกใช้ฉากบังตาเพื่อความเป็นส่วนตัว