พื้นระเบียงไม้เทียม

รั้วไม้ระแนง

พื้นระเบียงไม้เทียม

หลังคาโรงรถ
การปูพื้นไม้ระแนงบนโครงเหล็ก