ไม้ระแนงไม้สัก

รั้วไม้ระแนง

การจัดสวนแนวตั้งโดยใช้ฉากไม้ระแนงไม้สักจากนั้นก็ทำการตกแต่งด้วยต้นไม้ชนิดต่างๆ การจัดสวนแนวตั้งโดยใช้ไม้ระแนงเป้นการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์

รั้วระแนงบังตาไม้เทียม
รั้วและงานไม้ระแนง