โครงเหล็กระแนงบังตา

รั้วไม้ระแนง

การติดตั้งโครงเหล็กระแนงบังตา ต้องมีการทากันสนิม และทาสีนํ้ามันก็ที่จะติดตั้วไม้ระแนงบังตาลงไป ไม้ระแนงบังตานั้นควรจะต้องทาสีนํ้าอะคิลิ

ระแนงบังตาอ่อนนุช
เก็บรายละเอียดระแนงบังตา