โครงระแนงบังตา เสายาว

รั้วไม้ระแนง

การติดตั้งโครงระแนงบังตาโดยการใช้เสายาว และเทปูน สำหรับบ้านที่ต้องการติดตั้งระแนงบังตาดดยการเลือกเสาเหล็กและเทปูน

รั้วเตี้ย
กล่องปั๊มนํ้าไม้ระแนง