แผงไม้ระแนงสีขาว

รั้วไม้ระแนง

แผงไม้ระแนงสีขาว

ระแนงบังตาช่องไฟ2นิ้ว
ฉากหลังไม้ระแนงไม้เต็ง