หลังคาโรงรถ

รั้วไม้ระแนง

การติดตั้งหลังคาโรงรถจะใช้โครงเหล็ก และทำการติดตั้งไม้ระแนงลงไปเพื่อความสวยงามจากนั้นจึงมุงหลังคาด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต หรือดีไลด์

เริ่มทาสีพื้นไม้ระแนง
พื้นระเบียงไม้เทียม