ระแนงบังตาอ่อนนุช

รั้วไม้ระแนง

รับติดตั้งระแนงบังตา อ่อนนุช ในรูปจะเป้นการติดตั้งระแนงบังตาสีขาวที่หมู่บ้านบลูลากลูการติดตั้งจะใช้ไม้เทียมขนาดหน้ากว้างสามนิ้ว

กล่องปั๊มนํ้าไม้ระแนง
โครงเหล็กระแนงบังตา