ระแนงบังตาสีนํ้าตาล

รั้วไม้ระแนง

การเลือกระแนงบังตาสีนํ้าตาลติดตั้งให้กับบ้านนั้น สีเอริทโทนจะเป็นสีที่สวยงาม และตกแต่งง่าย

รั้วไม้ระแนงสีนํ้าตาล
ระแนงบังตาสูง80cm