Home ผลงานรั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตา ระแนงบังตาสีขาวสูง1เมตร

ระแนงบังตาสีขาวสูง1เมตร

รั้วไม้ระแนง

ระแนงบังตาสีขาวสูง1เมตร โดยจะทำการติดตั้งระแนงบังตาบนโครงเหล็กกล่อง ระแนงบังตาจะมีสีให้เลือก3สีคือ ระแนงบังตาสีขาว,ระแนงบังตาสีโอ๊ค,ระแนงบังตาสีนํ้าตาล

ระเบียงไม้สำหรับนั่งเล่น
การทำรั้วระแนงไม้เทียม