ติดเสารั้วไม้ระแนง

รั้วไม้ระแนง

ติดเสารั้วไม้ระแนง

การยึดรั้วไม้ระแนงกับกำแพงบ้าน
การติดตั้งรั้วไม้ระแนง ธารารมณ์ รามคำแหง