งานติดตั้งพื้นไม้เทียม หมู่บ้านดับเบิ้ลยู บางกรวย

รั้วไม้ระแนง

งานติดตั้งพื้นไม้เทียม หมู่บ้านดับเบิ้ลยู บางกรวย โดยเราเลือกใช้ไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ของคอนวูดขนาด 4นิ้ว หนา 1นิ้ว

ฉากบังตาสำหรับการตกแต่งบ้าน
เหล็กแหลมบนรั้วไม้ระแนง