Home ผลงานรั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตา การทำรั้วระแนงไม้เทียม

การทำรั้วระแนงไม้เทียม

รั้วไม้ระแนง

การทำรั้วระแนงไม้เทียม โดยเป็นการต่อเติมส่วนซักล้องด้านหลังบ้าน การใช้ไม้เทียมนั้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย

ระแนงบังตาสีขาวสูง1เมตร
แผงระแนงไม้เทียมและชั้นวางต้นไม้