Home ผลงานรั้วไม้ระแนง หรือระแนงบังตา กล่องปั๊มนํ้าไม้ระแนง

กล่องปั๊มนํ้าไม้ระแนง

รั้วไม้ระแนง

การDIYกล่องปั๊มนํ้าโดยการใช้วัสดุไม้ระแนงติดครอบปั๊มนํ้า ข้อดีของไม้ระแนงคือ ทนแดด,ทนฝน และไม้ระแนงมีราคาถูก

โครงระแนงบังตา เสายาว
ระแนงบังตาอ่อนนุช